Hui dia per a poder afrontar els reptes científics és necessària la col·laboració d’investigadors en grups internacionals, interdisciplinaris i interinstitucionals treballant junts en xarxa cap a objectius comuns, compartint coneixements, i dades d’investigació. La col·laboració Científica i Tecnològica és una forma d’interacció entre els productors del coneixement, que permet la comunicació i l’intercanvi efectiu. Compartir habilitats, competències i recursos de treball, generant coneixement i presentar els resultats junts.
Sobre aquesta mateixa premissa els nostres alumnes aprendran la importància del treball en equip i la col·laboració per a resoldre diferents projectes tecnològics i científics als quals seran reptats a resoldre al llarg dels tallers. Cada dia de taller els professors
exposaran una activitat diferent i agruparan els alumnes en diferents grups, sota unes premisses comunes i indicacions del professorat, els alumnes començaran a experimentar amb diferents solucions científiques o tecnològiques basant-se en els següents processos:
– Informe de disseny.
– Pluja d’idees.
– Selecció de la millor solució.
– Construcció i programació d’una solució.
– Prova i anàlisi
– Repàs i revisió
– Comunicació

CALENDARI DEL PROJECTE

– 5, 12. 19 y 26 de noviembre de 10:00 a 13:00.
– 3, 10, 17, 23, 26, 27, 28, 29 y 30 de diciembre de 10:00 a 13:00

CRITERIS DE SELECCIÓ

 1. Unitat familiar empadronada en Gandia.(Adjuntar padró)
 2. Família monoparental. (Adjuntar carnet corresponent)
 3. Família nombrosa. (Adjuntar carnet corresponent)
 4. Progenitors treballant actualment. (Adjuntar ambdues nòmines de l’últim mes o certificat d’empresa)

INSCRIPCIONS

 • El procés d’admissió serà comunicat en cas afirmatiu per correu electrònic junt a l’assignació del centre.
 • Aquells criteris que es complisquen han d’indicar-se al formulari d’inscripció en l’apartat observacions d’alumne/a.
 • La data límit per a la matricula telemàtica i el lliurament dels documents acreditatius serà dissabte 4 de novembre.
 • El correu on presentar les acreditacions és: info@canteradeempresas.com al concepte indicar el nom complet de l’alumnat.
 • L’ALTA a l’activitat es realitzarà al formulari de la pàgina web.
 • A la matriculació haureu d’indicar el centre de preferència, no obstant cap la possibilitat de que no siga el definitiu.
  • CEIP SANT FRANCESC DE BORJA.
  • CEIP MONDUBER.

  DADES DEL ALUMNE

  DADES DE LA MARE O EL PARE